20 lat
doświadczenia

Skróty klawiszowe w Windows

Skróty klawiszowe w systemie Windows mogą znacznie zwiększyć Twoją szybkość pracy, umożliwiając natychmiastowy dostęp do różnych funkcji i operacji. Oto kilka najważniejszych skrótów klawiszowych w systemie Windows:

Kopiowanie zaznaczonego tekstu lub elementu.

Wycinanie zaznaczonego tekstu lub elementu.

Wklejanie skopiowanego lub wyciętego tekstu lub elementu.

Cofanie ostatniej operacji.

Powtarzanie ostatniej cofniętej operacji.

Zapisywanie aktualnego dokumentu lub pliku.

Tworzenie nowego dokumentu lub okna.

Otwieranie istniejącego pliku.

Drukowanie aktualnego dokumentu.

Przełączanie między otwartymi aplikacjami.

Minimalizowanie lub przywracanie widoku pulpitu.

Blokada ekranu i przejście do ekranu logowania.

Otwarcie Eksploratora plików.

Otwarcie okna "Uruchamianie".

Otwarcie Menedżera zadań, aby monitorować i zarządzać procesami.

Zamykanie aktywnej aplikacji lub okna.

Przywracanie zminimalizowanych okien.

Otwarcie menu okna (umożliwia minimalizację, maksymalizację itp.).

Otwarcie menu połączeń i urządzeń (do zarządzania urządzeniami Bluetooth itp.).

Otwarcie okna informacji o systemie.

Zaznaczanie wszystkich elementów w bieżącym folderze lub dokumencie.

Korzystanie z tych skrótów klawiszowych może znacząco przyspieszyć Twoją pracę na komputerze. Jeśli jesteś w stanie wykorzystać je efektywnie, będziesz mógł bardziej sprawnie przeprowadzać różnego rodzaju operacje i zadania na systemie Windows.

Konfigurator_serwisy_zlecenie